Teenused partneritele

 • Ostu- ja müügijuhtimine 
 • Tootejuhtimine
 • Turundus
 • Aktiivne müük
 • Müügi edendamine
 • Detailne aruandlus
 • Turuandmete kogumine
 • Konsultatsioonid
 • Logistika
 • Merchandising
 • Kleebistamine
 • jpm